Obłąkany łowca orków(144w)20:39:47
2021-04-12
Berserker Amuno(139w)Berserker Ahin(137w)Berserker Kohta(138b)09:36:47
2021-04-12
Czarny Shuck(170w)09:23:26
2021-04-07
Długoręka Nelly(130h)12:40:18
2021-03-31
Obłąkany łowca orków(144w)12:36:29
2021-03-31
Berserker Kohta(138b)Berserker Ahin(137w)Berserker Amuno(139w)10:33:26
2021-03-25
Tekmo Zinsus(148w)Rotgot Megakus(147m)Tekmo Zinsus(148w)Ziblet Goons(146h)Ziblet Goons(146h)Goons Asterus(150h)Rotgot Megakus(147m)13:07:38
2021-03-24
Lichwiarz Grauhaz(129w)09:13:25
2021-03-24
Baca bez łowiec(123h)09:09:11
2021-03-24
Obłąkany łowca orków(144w)10:43:27
2021-03-11
Tekmo Zinsus(148w)Rotgot Megakus(147m)Tekmo Zinsus(148w)Ziblet Goons(146h)Ziblet Goons(146h)Goons Asterus(150h)Rotgot Megakus(147m)09:44:05
2021-03-10
Tekmo Zinsus(148w)Rotgot Megakus(147m)Tekmo Zinsus(148w)Ziblet Goons(146h)Ziblet Goons(146h)Goons Asterus(150h)Rotgot Megakus(147m)14:43:57
2021-03-09
Tekmo Zinsus(148w)Rotgot Megakus(147m)Tekmo Zinsus(148w)Ziblet Goons(146h)Ziblet Goons(146h)Goons Asterus(150h)Rotgot Megakus(147m)14:23:12
2021-03-09
Obłąkany łowca orków(144w)11:08:56
2021-03-01
Franek Złota Rączka(150b)08:45:23
2021-02-26
Franek Złota Rączka(150b)10:55:51
2021-02-24
Franek Złota Rączka(150b)10:25:59
2021-02-23
Versus Zoons(154w)10:05:18
2021-02-23
Franek Złota Rączka(150b)09:39:46
2021-02-23
Podział
Franek Złota Rączka(150b)23:16:34
2021-02-22
012